IT Centar Sveučilišta u Mostaru

-

62
službena sastanaka
810
korisnika usluga SUMIT-a
21
sjednica e-senata
732
korisnika sum maila koji su poslali 520,583 mailova
5
besplatnih obrazovnih radionica
17
implementiranih programskih rješenja
230
ljudi uključeno u obrazovne radionice
6
potpisanih ugovora

AAI@SUM

Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura je infrastrukturni, posrednički sustav čija je temeljna zadaća omogućiti sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima te njihovu uporabu za pristup mrežnim i mrežom dostupnim resursima.
Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na Sveučilištu u Mostaru svoje polazište koncepcijski ima u distribuiranom sustavu imenika utemeljenih na LDAP standardu. Nadležnost nad imeničkim podacima o fizičkim i pravnim osobama, te informacijskim i drugim resursima imaju njihove matične ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja

Eduroam

Mogućnost spajanja na Internet različitim tehnologijama ugrađena je danas u većinu novih osobnih računala, tableta, PDA uređaja i mobitela. Također je uobičajeno nuditi roaming uslugu što podrazumijeva mogućnost pristupa mreži s različitih uređaja i lokacija uz uporabu jedinstvenoga elektroničkoga identiteta.
Usluga eduroam usmjerena je na omogućavanje bežičnog, ali i tzv. wired (žicom, kroz LAN) pristupa. Sveučilište u Mostaru zahvaljujući SUMIT-u i sustavu AAI@SUM je aktivno u izgradnji i pružanju usluge eduroam.

IT Centar Sveučilišta u Mostaru završio je razvoj nove Sveučilišne web stranice, čije je izvorni kod u potpunom vlasništvu SUMIT-a. Stranica se sastoji od administrativnog dijela (backend) i korisničkog sučelja (frontend). Stranica je prevedena na tri jezika, čime je jedina takva u visokom obrazovanju u BiH.

Korištene tehnologije: Laravel, Vuetify, Vue.js

Prikaži web

IT Centar Sveučilišta u Mostaru završio je razvoj nove Sveučilišne web stranice, čije je izvorni kod u potpunom vlasništvu SUMIT-a. Stranica se sastoji od administrativnog dijela (backend) i korisničkog sučelja (frontend). Stranica je prevedena na tri jezika, čime je jedina takva u visokom obrazovanju u BiH.

Korištene tehnologije: Laravel, Vuetify, Vue.js

Prikaži web

Informacijski sustav Sveučilišta u Mostaru

Razvoj ISS-a Sveučilišta u Mostaru započeo je 2011.godine. Razvijene su osnovne funkcionalnosti vezane za administraciju sustava, referadu, profesore i studente. U 2012.godini pokrenut je softver, te formirana jedinstvena baza sa svim članicama Sveučilišta i osiguran pristup i centralno administriranje sustava. Ostale komponente softvera su se razvijale u narednim godinama.
SUMIT je u 2019. stekao pravo vlasništva nad programskim rješenjem i izvornim kodom ISS-a, te je od tada stalna podrška putem elektronske pošte i telefona sastavnicama pri rješavanju i otklanjanju problema u radu ISS sustava. SUMIT dalje radi na razvoju novih funkcijonalnosti, poboljšanju i održavanju postojećih, te na izradi vizualnog identiteta Sveučilišta unutar ISS-a.

Mobilna aplikacija Sveučilišta u Mostaru

Aplikacija nudi pregled vijesti sa sveučilišne web stranice i sastavnica SUM-a, pregled kalendara na Sveučilištu u Mostaru kao i prijavu na STUDOMAT i ISS.

Mobilna aplikacija Sveučilišta u Mostaru

Aplikacija nudi pregled vijesti sa sveučilišne web stranice i sastavnica SUM-a, pregled kalendara na Sveučilištu u Mostaru kao i prijavu na STUDOMAT i ISS.

O nama

IT Centar Sveučilišta u Mostaru ima potencijal da postane lider u digitalizaciji cijele vertikale obrazovanja. U realizaciji projekata potrebno je surađivati sa mnogim partnerima. Tu prije svega držimo važnom suradnju s HT-om Mostar, Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet, Sveučilišnim računskim centrom (SRCE) i fakultetima koji se bave problematikom razvojem informacijskih sustava. Također je važna suradnja i sa lokalnim, pouzdanim IT tvrtkama.

Sveučilište već 20 godina ima jako dobru suradnju s HT-om Mostar u pogledu razvoja mrežne infrastrukture i pristupa internetu. Suradnja s CARNet-om i Srcom također traje dugi niz godina i sadašnjom, novom inicijativom CARNet i Srca Sveučilištu u Mostaru je ponuđen cijeli paket različitih informacijskih sustava i servisa kao i usluge u pogledu nabavke i implementacije sustava na Sveučilištu u Mostaru. Da bi Sveučilište u Mostaru postalo dio CARNetove mreže i steklo pravo korištenja usluga Srca nužno je osigurati resurse koje Sveučilište dosad nije imalo i ojačati komponentu ljudskih resursa IT infrastrukture što je u budućnosti neophodno.